Verifica noile oferte Early Booking 2020 - Click aici

Castiga o vacanta

la Grand Teleferic Brasov

REGULAMENTUL CONCURSULUI societatii ALEXCRYS LUX TRAVEL S.R.L. pe https://www.facebook.com/agentialuxtravel.ro/

LUX TRAVEL : ·Vineri 01 NOIEMBRIE 2019

 

1. Organizator: Concursul <<Petrece un 1 decembrie in Poiana Brasov >> este organizat de SC ALEXCRYS LUX TRAVEL SRL ( denumita incontinuare „Organizatoare”) cu sediul in MIOVENI, str. Ion Pilat, parter, bl. V2C, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J3/850/2016, avand CUI 36024000, reprezentata prin Alexandru Draguloiu, in calitate de Administrator.

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

2. Locul de desfasurare a Concursului:

Concursul se desfasoara online pe https://www.facebook.com/agentialuxtravel.ro/

 

3. Perioada de desfasurare a Concursului:

Concursul se desfasoara in perioada 16 Octombrie 2018 – 01 Noiembrie 2019 ora 12:00.

Castigatorul va fi afisat pe data de 01 noiembrie 2019  pe pagina de Facebook Lux Travel  (https://www.facebook.com/agentialuxtravel.ro/).

 

4. Mecanismul Concursului:

4.1. Inscrierea la Concurs.

Pentru a se inscrie in Concurs, participantii trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

· Sa detina un cont activ si real de Facebook

· Sa fie fani ai paginii de Facebook Lux Travel- https://www.facebook.com/agentialuxtravel.ro/

· Sa lase o recenzie pe pagina de Facebook Lux Travel -https://www.facebook.com/agentialuxtravel.ro/ 

· Sa lase un comentariu cu ce ia placut cel mai mult in vacanta

· Sa dea share la concurs pentru a afla cati mai multi

· Sa cumpere cel putin o data de la noi (vacanta, bilet de avion, etc)

4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a participantilor ce nu respecta conditiile concursului.

4.3. O persoana poate intra in concurs dupa fiecare serviciu cumparat de la noi.

4.4. Prin inscrierea la concurs participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte acest lucru.

4.5. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

4.6. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

 

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie si care cumpara de la noi. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs angajatii Organizatorului, membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

 

6. Desemnarea castigatorului:

6.1. Castigatorul concursului va fi desemnat prin intermediul site-ului random.org. Organizatorul va extrage 1 castigatori si 5 rezerve.

6.2. Numele castigatorilor vor fi publicate pe pagina de Facebook LUX TRAVEL. Castigatorii trebuie sa conctacteze LUX TRAVEL  printr-un mesaj privat pe 01 noiembrie 2019, pentru a confirma primirea premiului, dar si pentru a oferi datele de contact (nume complet, adresa de e-mail, numar de telefon si alte date necesare).

6.3. Daca persoanele declarate castigatoare nu contacteaza organizatorul pe 01 noiembrie 2019, pana in ora 18:00, premiul va deveni nul si va fi acordat primei persoane de pe lista de rezerve. Procedura va fi repetata pana la stabilirea castigatorului final si/sau epuizarea numarului de rezerve.

 

7. Premiul

7.1. Premiul acordat este un sejur la Teleferic Grand Hotel****, cu urmatoarele specificatii:

- camera dubla

- 2 adulti

- mic dejun

- Perioada: 30.11.2019-02.12.2019

7.2. Valoarea totala a premiului este de 250 euro/pachet.

7.3. In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, modificarea specificatiilor excursiei sau cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

7.4. Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

 

8. Protectia datelor personale:

8.1. Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, precum si a datelor folosite pentru validarea inscrierii in concurs.

Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament;

Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

8.2. Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

8.3. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

8.4. Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

 

9. Litigii:

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

9.2. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

9.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

9.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

9.5. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

9.7. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

9.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea LUX Travel sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

9.9. Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

 

10. Regulamentul concursului:

10.1. Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.facebook.com pe pagina Facebook LUX Travel, la sectiunea “Notes”.

10.2. Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

10.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina https://www.facebook.com/agentialuxtravel.ro/ . Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.

 

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

 

In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.

 

SC ALEXCRYS LUX TRAVEL SRL

Prin reprezentant,

Alexandru Draguloiu